Sjöarna

Öijared är en halvö omgiven av sjöarna Sävelången och Mjörn. En plats präglad av närheten till vatten.

Iglasjön

Mitt i Öijaredshalvöns vildmark ligger Iglasjön, och mitt i sjön ligger en liten ö. Omgiven av storskogen är sjön oftast alldeles stilla och i det klara vattnet simmar både regnbåge och öring.

Sävelången

Från Mjörn, via Norsesund och Lillelången, får Sävelången sitt vatten och i söder mynnar sjön ut i Säveån. Kring Sävelången ligger Norsesund och Ingared i norr, Tollered i öster och Floda i söder. Vid sjöns sydvästra del ligger godset Nääs.

Förr fanns här ångbåtstrafik som ombesörjdes av ångbåten S/S Sävelången. I Sävelången finns abborre, brax, gädda, id, lake, mört, ål och öring. Fågellivet är omväxlande. Här häckar bland annat gräsand, knipa, storskrak, småskrak, skäggdopping, smådopping, rörhöna och knölsvan. Området är också en viktig övervintringsplats för olika slag av sjöfågel och på vintern observeras regelbundet havsörn.

Mjörn

Efter Unden är Mjörn Västergötlands näst största sjö som ligger helt och hållet inom landskapet. Sjön ligger 58 meter över havet och här finns omkring 60 namngivna öar. Vid sjöns östra strand ligger Alingsås och Västra Bodarna och vid dess västra strand ligger Sjövik och Björboholm. Begreppet ”Gårdarna runt sjön” finns även här, där de större gårdarna kantar Mjörns stränder, Östads Säteri, Vikaryds Egendom och Bryngenäs. Mjörn avvattnas av Säveån.

Mjörn är en fiskrik sjö och arton olika arter har identifierats. Bland dessa märks några ovanliga arter som bergsimpa, nejonöga och den genspecifika mjörnöringen. De andra är gädda, abborre, gös, ål, braxen, mört, id, sutare, lake, småspigg, gärs, siklöja och nors.

Våtmarker

För att bidra till renare sjöar runt halvön har vi anlagt så kallade fosforfällor i form av våtmarker. När golfbanorna gödslas tillförs marken fosfor, som fångas upp av våtmarkerna och sjunker till botten. Med resultatet att ett renare, klarare vatten rinner ut i sjöarna.