Personuppgiftspolicy Öijared Resort

Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna sekretesspolicy förklarar vilken typ av information vi samlar in, hur vi använder den, och vilka åtgärder vi vidtar för att säkerställa dess skydd.

Insamling av information: Vi kan komma att samla in personlig information som namn, e-postadress, kontaktuppgifter eller annan information du frivilligt tillhandahåller oss när du använder våra tjänster eller kommunicerar med oss.

Användning av information: Den information vi samlar in används för att tillhandahålla våra tjänster, behandla dina förfrågningar, förbättra användarupplevelsen och kommunicera med dig. Vi delar inte din information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom såklart vid tillfällen då detta krävs enligt lag.

Säkerhet: Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förstörelse. Endast auktoriserade personer har tillgång till informationen, och de är bundna av tystnadsplikt.

Lagringsperiod: Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy, om inte längre lagringstid krävs enligt lag.

Tredje part: Vi kan använda tredje part för att hjälpa oss med våra tjänster, men de har endast tillgång till den information som är nödvändig för att utföra sina uppgifter och får inte använda den för något annat ändamål.

Ändringar i sekretesspolicyn: Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras här, och du uppmanas att regelbundet granska policyn för att hålla dig informerad om eventuella förändringar.

Kontakta oss: Om du har frågor eller funderingar angående denna sekretesspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som tillhandahålls på vår webbplats.

Genom att använda våra tjänster godkänner du denna sekretesspolicy och samtycker till vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan.