Hotell - Konferens - Event - Företag

Anna Andersson
Bokning & Eventkoordinator
Mikaela Sjöling
Grupp & Konferensbokning
Kristoffer Östman
Konferenssäljare
Camilla Larsson
Partneransvarig

Organisation och Ledning

Lars Brydolf
Golfansvarig & Klubbchef ÖIGK
Joakim Andreasson
Drift & Försäljningschef
Sara Drougge
Marknads- & Kommunikationsansvarig
Mikael Skoglund
Banchef & Head Greenkeeper
Dirk Vangelabbeek
Food & Beverage Manager
Niklas Andreassen
Kökschef
Päivi Larsson
Ekonomiansvarig
Sandra Taranger Eberstein
VD