Lokala regler 2023

Har du koll på vad som gäller? Här kan du läsa in dig på de lokala regler som gäller vid spel på Öijared Resorts golfbanor.

 • PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): 
 • Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel) 
 • Banmarkering                           Betyder                                           Regel 
 • Vit                                               Out of bounds                                     18 
 • Röd                                            Rött pliktområde                                  17 
 • Gul                                             Gult pliktområde                                  17 
 • Blå                                             Onormalt banförhållande                   16 
 • Vit linje                                      Onormalt banförhållande                   16 
 • Markering med grön topp      Spelförbudszon                                     2 
 • Viltstängsel                              Spelförbudszon                                      2

 

INTERN OUT OF BOUNDS (Regel 18.2)

1. Vid spel av hål 18 Nya banan är en boll som stannar på fairway på hål 1 out of bounds. 

 

PLIKTOMRÅDEN (Regel 17)

1. Viltstängsel utgör gräns för rött pliktområde eller står i ett sådant. Staketstolparnas inre sida mot banan definierar gränsen. Pliktområden markerade med viltstängsel är oändliga. Se vidare om Spelförbudszoner nedan. 

2. De röda pliktområdena på följande hål, som bara är definierade på en sida, är oändliga. 

Gamla banan: Hål 1 vänstra sidan, hål 3 högra sidan och hål 11, 13, 14, 15 vänstra sidan. 

Nya banan: Hål 4, 5 högra sidan och 10 vänstra sidan. 

Parkbanan: Hål 3, 7, 8 högra sidan. 

 

SPECIELLA ELLER TVINGANDE LÄTTNADSFÖRFARANDEN 

a) Droppzoner 

1. Om en boll är i det röda pliktområdet kort om och till höger om green på hål 8 Nya banan eller till vänster på berget eller åt höger på sjösidan på hål 7 Parkbanan eller kort om green på hål 1 Gamla banan, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet även om den inte hittas, har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3 

b) Spelförbudszoner 

1. Områden inom de röda pliktområdena markerade med viltstängsel är spelförbudszoner. Staketstolparnas inre sida mot banan definierar gränsen. Spelförbudszoner markerade med viltstängsel är oändliga. 

När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet eller denna har störande inverkan på stans eller sving får bollen inte spelas som den ligger och lättnad måste tas enligt Regel 17.1e. 

Om en boll ligger utanför det röda pliktområdet och spelförbudszonen har störande inverkan på stans eller sving måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f. 

Tee på hål 12 Gamla banan och vit tee på hål 9 Nya banan tillhör inte pliktområdet och spelförbudszonen. 

c) Boll träffar kraftledning 

1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en upphöjd ledningstråd under spelet av Nya banan hål 3, 5, Gamla banan hål 2, 5, 13, Parkbanan hål 15 eller ledningsstolpar på Nya banan hål 3, Gamla banan hål 2, 5, måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6). Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats. 

 

ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16) 

a) Mark under arbete (MUA) 

1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. 

2. Grusfyllda dräneringssträngar. 

3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre. 

4. Myrstackar. 

b) Oflyttbara tillverkade föremål 

1. Avståndsplattor i form av vippor i mitten av fairway. 

2. Stenkonstruktion (resta stenblock) på hål 8 Parkbanan. 

3. Siktpinne vid rött pliktområde på hål 18 Parkbanan. 

4. Viltstängsel 

c) Oflyttbara tillverkade föremål nära green 

1. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen. 

Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. 

 

AVBRYTA SPELET (Regel 5.7) 

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b. 

 

TRANSPORTMEDEL (Regel 4.3) 

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen. 

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål. 

SLUT PÅ LOKALA REGLER

  

FÖRKLARING TILL HUR MAN TAR LÄTTNAD FÖR VILTSTÄNGSEL NÄR DETTA ÄR TVINGANDE

OBS! Viltstängsel är elektriska dygnet runt! Pliktområdet bakom stängslet är en spelförbudszon. 

 • a) Om en spelares boll ligger i en spelförbudszon inne i ett pliktområde måste spelaren ta lättnad med ett slags plikt utanför pliktområdet. Senaste skärningspunkt med pliktområdet är referenspunkt. Regel 17.1e 
 • b) Om en spelares boll ligger i ett pliktområde och spelförbudszonen har störande inverkan på stans eller sving, får bollen inte spelas som den ligger och lättnad måste tas enligt: 

b1. i pliktområdet utan plikt med närmaste punkt för lättnad som referenspunkt. 

b2. utanför pliktområdet med ett slags plikt (som a ovan). Regel 17.1e 

 • c) Om en spelares boll ligger utanför det röda pliktområdet och spelförbudszonen har störande inverkan på stans eller sving måste lättnad tas enligt: 

c1. utan plikt med närmaste punkt för lättnad som referenspunkt. 

c2. med ett slags plikt enligt regel för ospelbar boll. 

Regel 16.1f 

Undantag: Ingen lättnad utan plikt om bollen ligger så att ett slag är orimligt

 

Godkända av GGF Regelkommitté 2023-02-03