Bokningsinformation

Allt spel på våra banor bokas på egen hand och du som bokat är ansvarig för att bokningsreglerna efterföljs. Syftet är att kunna härleda alla bokningar till en bokningsägare.

Avbokning och No-Show

Om du vill avboka dig måste detta göras senast tre timmar före starttiden. En spelare som bokas av senare än tre timmar före start debiteras med en avgift på 300 kr. Erlagd greenfee återbetalas endast om avbokning sker mer än tre timmar före starttiden.

Primetime

Vi har infört primetime på Gamla banan och Nya banan på helger mellan 08.00-14.00. Under dessa tider kan du som medlem maximalt ha en samtida bokning. Varje timme under Primetime finns det en starttid XX:50 resp      XX:53 som blir bokningsbara först 48 timmar i förväg och endast för fullvärdiga medlemmar. Bokas tiden inte upp blir den tillgänglig för alla kl 00.01 samma dag. 

Greenfee

När det gäller greenfee tillämpar vi dynamisk prissättning för våra starttider. Priset avgörs av tidpunkt under säsongen, veckodag samt vilken tid på dagen du som gäst vill spela. Du hittar aktuellt pris i starttidsschemat.

Detta för att sprida ut vårt gästspel och öka tillgängligheten på våra banor. All greenfee förbetalas i samband med bokning av bokaren och tiden släpps om betalning inte görs inom tre timmar från det att bokningen gjorts. Som medlem (ej greenfeemedlem) har du alltid en rabatt till dina gäster när de spelar med dig och bokas in av dig. Under respektive medlemskap kan du läsa mer om detta.

Erlagd greenfee återbetalas endast om avbokning sker mer än tre timmar före starttiden och görs då automatiskt när du avbokar. Spel utan erlagd greenfee resulterar i en avgift på 2000 kr per person. Överträdelsen kommer även att rapporteras till spelarens hemmaklubb. Vi utför regelbundna greenfeekontroller på våra banor. Ett rabatterat greenfeepris kan ej kombineras med ytterligare rabatter.

Ankomstregistrering

Ankomstregistrering ska ske före start. Alla starttider som inte är ankomstregistrerade debiteras med 300 kr per person. Ankomstregistrering sker antingen direkt i appen eller på plats i receptionen. Personlig ankomstregistrering gäller, d.v.s. man kan inte anmäla en hel boll själv. Du kan ankomstregistrera dig i appen när du är inom 500 m från klubbhuset. Dock tidigast tre timmar innan din starttid.

Gruppbokningar

En gruppbokning innefattar minst två starttider. 

Vi hjälper dig gärna med gruppbokning och lägger då på 100 kr/pers i förbokningsavgift. Detta på grund av ökad administration samt att dessa bokningar går utanför gällande bokningsregler.
Gäst till medlemsrabatten gäller endast när du bokar själv via Sweetspot.

Bokaren ska inkomma med komplett lista med namn och golf-id samt startordning på alla deltagare senast en vecka före spel.

OBS! Vi gör inga gruppbokningar på Primetime (Gamla och Nya banan 08.00-14.00 helger) annat än till hotellgäster. 

Vi rekommenderar att en person betalar för alla på plats med kort.

Om ni är en grupp där antalet inte är delbart med 4 (fulla starttider) så tillåter vi 3 pers i bollarna utan extra kostnad utöver den vanliga förbokningsavgiften på 100 kr/pers. Vill man blocka upp alla platser i en boll för att slippa få med sig fler spelare så tillåter vi endast det om man spelar singelmatch i Öijared Sommarcup.  

Starttidsoptimering

För att öka tillgängligheten på våra banor förbehåller vi oss rätten av sammanslagning av starttider under perioder med högt tryck. Din starttid kommer aldrig tidigareläggas och som mest flyttar vi tider 20 minuter. Vid flytt av starttid erhåller du mail samt notis i sweetspot-appen.

Golfvärdar

Under helger och andra högfrekventa tider finns golfvärdarna på banan för att hjälpa till så att spelet flyter på. I första hand är deras uppgift att se till så att alla har det trivsamt på banan, men de har även befogenhet att avvisa spelare som inte följer golfvett och regler. Golfvärden har förbandslåda med sig.

Du når våra golfvärdar på telefonnr 0000000000 följande dagar och tider.
fredagar 13.30-18.30
lördagar 08.30-18.00 
söndagar 09.00-14.00.

V Sport golf card

Innehavare av V Sport golf card erhåller 40% i rabatt på den greenfee du förbetalat i samband med bokningen i Sweetspot. Återbetalningen görs per automatik när du visat upp ditt kort i receptionen.

Introduktionskort såsom SGF, PGA, SGA, GAF mm

Som innehavare av introduktionskort från ovan organisationer eller liknande är du välkommen att besöka vår anläggning. Eventuell rabatt medges normalt en gång per år och förfrågan ska göras senast dagen före spel.

Golfhäftet 

Gäller inte på Öijared.

Hcpgränser för gästspel

På Parkbanan och Nya Banan är gränsen för gästspel hcp 54 och på Gamla Banan hcp 36. Pay-and-play spel hänvisas till Multibanan. Den är öppen för alla, även dig som inte har grönt kort. Tänk på att ni måste boka tid även på Multibanan.

9-hålsgreenfee

Vi erbjuder ingen specifik 9-hålsgreenfee på våra 18-hålsbanor. Numera har vi justerat priserna på starttiderna så att det finns möjlighet att spela halva ronder till attraktivt pris sent på eftermiddagen när det är svårt att hinna med 18 hål.

Golfvett

Banarbete äger alltid företräde. Om banarbetare finns inom räckhåll, visa att du är redo och invänta klartecken innan du slår. Provsvinga aldrig i riktning mot banarbetare eller andra spelare. Partier som inte håller sin plats på banan är skyldiga att omedelbart släppa igenom bakomvarande parti. Snabbare partier ska alltid släppas igenom. Vid letande efter boll ska bakomvarande parti vinkas fram efter 30 sekunder om bollen inte återfunnits. Den som har lägst handicap i spelpartiet ansvarar för att deltagarna iakttar golfvett/säkerhet och att spelet inte onödigt fördröjs. Medlem ansvarar på samma sätt för sina gäster. Spelare som ej följer dessa enkla golfvettsprinciper kan avvisas från banan.

Omsorg om banan

Alla spelare förväntas visa omsorg om banan och laga minst ett nedslagsmärke per green. Uppslagna torvor ska återplaceras och trampas till. Detta för att banan ska vara i fint skick även när du besöker oss nästa gång.

Hundar på banan

Det är tillåtet vid sällskapsspel att ha med sig hund i koppel på samtliga banor på Öijared. Hunden måste kunna medverka utan att störa andra spelare och att den som har hund med sig plockar upp efter hunden ser vi som en självklarhet. Om någon i bollen inte vill att hund ska medfölja så får den som har med sig hund backa och boka in sig på annan tid.

Klädsel

Vi har en enkel filosofi när det gäller ”dresscode”. Kläderna ska vara hela och rena. Spel med bar överkropp är inte tillåtet.

Avbruten rond på grund av åska

Om du tvingas avbryta din rond på grund av åska betalar vi inte tillbaka några pengar. Kommer du in till receptionen inom två timmar efter din starttid vid åskväder erbjuder vi värdecheckar motsvarande halva den avgift du betalat för din 18-hålsrond.

Ospelbar bana på grund av häftigt regn

Om du tvingas avbryta din rond på grund av att greenerna svämmar över av vatten betalar vi inte tillbaka några pengar. Kommer du in till receptionen inom två timmar efter din starttid vid översvämmade greener erbjuder vi värdecheckar motsvarande halva den avgift du betalat för din 18-hålsrond.

Vid frost

Vid frost förskjuts samtliga tider. Receptionspersonalen meddelar när det är ok att spela. Vi gör vårt bästa för att förutse frosten och blockerar då tider för att minska risken för förskjutning av bokade tider.

Lokala regler

Lokala regler för golfspel på Öijared resort hittar du på anslagstavlan i klubbhuset.