Familjen Brandström

Vår vision är att Öijared, genom att göras mer tillgängligt, skall vara en mötesplats med utrymme för såväl eftertanke som upplevelser, utveckling och ­innovation.

Familjens vision

Öijared Säteri blev genom giftermål ett fideikomiss under tidigt 1800-tal. Det innebar att den gamla lagen om gårdens lagstadgade arvsgång till äldste sonen upphör först sedan den siste fideikommissarien gått ur tiden, vilket skedde då Sten-Gustav Adelskiöld Adelstiernas änka Ulla gick bort barnlös 1985. Först då kunde en ny släkt flytta in på Öijared då Monica och Jonas Brandström köpte gården och tillsammans med sina sex barn, bosatte sig på Öijared Säteri. Snart fanns en vilja att vilja göra förändringar i mark och miljö. Monica som etnolog och pedagog fick sitt eldorado i fastighetens rika kultur och historia och Jonas som verksam företagsläkare och entreprenör utvecklade tillsammans Öijared till en kreativ och rekreativ mötesplats. Mitt i naturen – långt bort, men ändå nära storstad. En egen värld.

Varsamt har man restaurerat Öijared och vid sidan av kulturvården bedrivs skogsbruk och jakt. Det enskilt största avtrycket i gårdsarkivet är skapandet av Klubbhuset 1988 samt komplettering med hotell och golfstudio 2014. Familjen Brandström fortsätter att utveckla Öijared genom att under 2019 investera i upprustning av golfbanor, relaxavdelning och restaurang.

”På våra 1740 ha mark med omgivande sjöar drivs idag ett öppet och långsiktigt hållbart mångbruk. Öijared binder idag samman vår storfamilj där var och en bidrar med engagemang och kunskap. Vår ambition är att Öijared ska ge tillbaka till de som besöker oss lika mycket som det gett och ger vår storfamilj. Vår vision är att Öijared, genom att göras mer tillgängligt, skall vara en mötesplats med utrymme för såväl eftertanke som upplevelser, utveckling och innovation.”

/Familjen Brandström