Tävlingsvillkor och regler

Här får du komplett information om vad som gäller vid anmälan, ankomst, spel och inlämning av scorekort. Lokala spelregler hittar du alltid på anslagstavlan i receptionen.

Varje tävling spelas över 18 hål om inget annat anges. Tillfälliga lokala regler anslås vid tävlingsexpeditionen.

Anmälan
Anmälan ska ske via www.golf.se i Min golf. Anmälningsavgift för varje tävling framgår när du går in på tävlingsinformationen.

Tävlande bereds plats i anmälningsordning i samtliga hcp-tävlingar och i hcp-ordning i scratchtävlingar.

Betalning av anmälningsavgift och ev tävlingsgreenfee görs i samband med anmälan i Min golf.

Avanmälan och no show
Vid avanmälan före anmälningstidens utgång betalas erlagda avgifter tillbaka till det betalningsmedel du använt när du betalat. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång återbetalas inga avgifter. Vid uteblivande utan avanmälan skall dubbel anmälningsavgift, dock lägst 200 kr erläggas. Rapport och faktura sänds till hemmaklubb för gästande spelare.

Betalning
Betalning av anmälningsavgift och ev tävlingsgreenfee görs i samband med anmälan i Min golf.

GGF-, PGA-, SGA-, SGF-, ViaSat-kort, greenfeekuponger och liknande gäller ej i samband med tävling.

Företagsspelbrickor via Partneravtal med Öijared Resort kan ej användas som betalning för greenfee i samband med tävling. Detsamma gäller det greenfeevärde som ingår i greenfeemedlemskapet.

Score-kort
När spelaren hämtar sitt scorekort, skall spelaren kontrollera att rätt hcp och tee är skrivet på kortet. Spelaren skall meddela om en uppgift är felaktig och tävlingsexpeditionen skall ändra. 

Hämtning av scorekort skall ske senast 30 minuter före utsatt starttid vid löpande start, vid shotgunstart 40 minuter före start.

Starttid och spelordning

Starttid och spelordning bestäms genom lottning. Startlista läggs ut på www.golf.se oftast två dagar före tävling. Mail skickas till de anmälda.

Alkohol
I enighet med Spel- & tävlingshandboken Kap 1.12.1 Alkohol och droger är all förtäring av alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25 i volymprocent under tävling är förbjudet. Påföljd – diskvalificering.

Transportmedel
Under en rond får en spelare, eller dennes caddie, inte åka med någon form av motoriserat transportmedel, annat än med uppvisande av tillstånd från sin hemmaklubb, eller i undantagsfall med tillstånd från aktuell tävlingsledning.

Klassindelning (gäller alla klubbtävlingar såvida inte annat anges)

A: 10,0 eller lägre
B: 10,1 – 20,0
C: 21,1 – 30,0
D: 30,1 – 40,0
E: 40,1 – 54,0

Tävlingssektionen förbehåller sig rätten att ändra hcp-gränserna under tävlingssäsongen. Vissa tävlingar kommer att vara öppna för klass E. Alla med Hcp har dock rätt att deltaga, men då med den högsta Hcp som anges i respektive tävling.

Partävlingar
Partävlingar, dvs. foursome, greensome och fyrboll, spelas alltid i två klasser om inget annat anges:
Klass I: hcpsumma 40,0 eller lägre
Klass II: hcpsumma >40,1

Prisutdelning
Sker snarast efter att sista boll i resp. klass lämnat sitt scorekort. Pris skall hämtas personligen eller genom personligen utsett ombud.

OBS! Namn på ombud skall meddelas tävlingsledningen innan man själv avviker. Om inte pristagare eller dennes ombud finns på plats, går priset vidare till nästa person i prislistan. Blir det priser över, tillfaller dessa tävlingssektionen.

Reservation
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i tävlingsprogrammet. 

Kontakt
Kontaktperson för varje tävling hittar du i informationen under varje tävling.

Är du intresserad av att hjälpa till i tävlingssektionen så kontakta:

Jim Axmalm 0723-064414 eller Kina Dahlén 0739-764397  

Björnligans medlemmar är seniorer med singelhandicap från Öijared GK. Som duktiga golfare skall de föregå med gott exempel för Öijareds övriga medlemmar med hänseende till etikett, regelkunskap och generellt uppträdande på banan, tex motverka långsamt spel. De som deltar aktivt i Björnligans tävlingar skall också medverka till att rekrytera andra spelare i klubben.

Björnligan är öppen för alla seniorer med hcp 10,0 eller lägre som är medlemmar i Öijared Golfklubb.

  • Vi spelar individuellt slagspel netto från gul tee/ 58 tee oavsett kön. Röd tee/tee 50 ett par gånger i aug. Vit tee/tee 61 i KM-veckan.
  • Startavgiften betalas i samband med din anmälan till tävlingen senast 21:00 på söndagen, alltså kvällen innan för att kunna delta på måndagens tävling. Vid anmälan kan man önska tidig eller sen start. Tävlingen lottas och på tävlingsdagen publiceras starttiderna senast kl 12:00.
  • Starttider som vi går ut på alla måndagar och de tre söndagarna är mellan 16.00 – 17.10. Det är inte tillåtet för deltagare i Björnligan att gå ut före och inte heller efter dessa tider vid det varje aktuellt tävlingstillfälle.
  • De tre söndagar vi tävlar under säsongen behöver du göra din anmälan till tävlingen senast 18:00 på Fredagen samma helg. Lottning sker och startlistan publiceras senast 12:00 på Söndagen.
  • Vi kommer ha 3 månadsfinaler som kommer spelas sista måndagen i maj, juni samt juli . Ett trevligt sätt att träffas en stund efter för prisutdelning och lite allmänt snack. Det kommer vara separata priser för just dessa 3 tävlingarna.
  • Order-of-merit räknas över säsongen med de 10 bästa resultaten under årets Björnligor för varje individ. Detta hoppas vi kunna bidra till att fler folk försöker spela 10 ggr istället för endast de 6 tävlingarna som behövs för att kvalificera sig för finalen.
  • Finalen spelas med hcp lördagen den 3 september över 36 hål på Gamla banan för de som spelat minst 6 deltävlingar och anmält sig till finalen. 18 hål från tee 58 och 18 hål från tee 50. 

 

Vi hoppas i vanlig ordning att alla kommer göra sitt yttersta för att värva nya ”Björnar” 2022 och att vi tillsammans kommer skapa något mycket trevligt! 
Vi tar tacksamt emot förslag om förbättringar eller annan feedback på vår FACEBOOK! 

OBS. All info om ändringar, uppdateringar, mötesplatser mm kommer skötas via vår FACEBOOK! Så ni som inte är medlemmar i vår ”slutna” facebookgrupp SE TILL ATT BLI DET! Gruppen heter ”Öijared golf Björnligan” och här krävs det en inbjudan för att gå med.

Alla aktuella medlemmar har möjlighet att bjuda in andra medlemmar. Är du inte medlem i denna gruppen idag, så hör av er till Thomas Glemberg 073-3316594 eller Martin Zetterqvist 073-2098626 så skickar vi en inbjudan till dig. 

Kontakt och mer info:
Thomas Glemberg

Mobil 073-3316594 

Övriga som hjälps åt med Björnligan är: Martin Zetterqvist, Lars Brydolf och Daniel Olsson. 

Onsdagsgolfen är öppen för alla herrar som fyllt, eller fyller 22 år innevarande år. Även icke medlemmar i Öijared får delta i onsdagsgolfen, dock får bara medlemmar i Öijared spela finalen som spelas den 11 september. Spelet sker med valfri partner och starttid (VPS). Inga reserverade tider. Tänk på att boka i god tid. 
Tävlingarna spelas under hela säsongen.

Tävlings-hcp krävs vilket innebär minst 4 registrerade hcp-ronder under 2021 eller 2022.
Scorekort lämnas in i Onsdagsgolfbrevlådan senast 22:00.

Anmälan
Anmälning och betalning, 100 kr, görs via min Golf.

Klasser
Klass 1: +8,0 – 14,4

Klass 2: 14,5 – 36,0

Poäng
Du tävlar i den klass du har hcp för vid respektive deltävling. De 18 bästa i varje klass under säsongen kvalificerar sig för finalen. Skulle du under säsongen samla poäng i båda klasserna och missa finalplats pga klassbyte så delar vi ut wildcards i de fallen. Även i finalen spelar du i den klass du har hcp för just då.
Poängberäkning vid deltävlingarna

Placering & poäng
15
12
10
8
6
5
4
3
2
1

Detta gäller oavsett hur många deltagare som startar. Samtliga som deltar, med godkänt resultat, i en enskild onsdagstävling erhåller 1 deltagarpoäng. Order of Merit uppdateras löpande under säsongen. Efter varje tävling sätts en aktuell lista upp i klubbhuset.

Finalspel
För att vara kvalificerad till finalen skall man minst varit med i fyra onsdagsgolfar och vara medlem i Öijared GK.
Till final går de 18 bästa på Order of Merit och spelare med lika resultat i respektive klass. Finalen är den 11 september. Alla finaldeltagare spelar 18 hål på Nya banan.