Regler och HCP

För att din runda på Öijared Resort ska bli så trivsam som möjligt så är det viktigt att ha kännedom om reglerna både för bokning, handicap och spel.

Regler för golfspel 
Grunden för Regler för Golfspel revideras med jämna mellanrum. Den senaste mycket omfattande, revisionen gäller från 2019. De nya reglerna innehåller nya termer och definitioner om vad de olika områdena på banan kallas och också flera nya sätt som spelet ska spelas på. Reglerna har också fått en ny struktur. Det finns nu 24 regler mot tidigare 34.

De nya reglerna beskrivs i följande handlingar:

Regler för Golfspel. Spelarens utgåva. På svenska i A6-format. Kan köpas vid tävlingsexpeditonen. 40 kr

Regler för Golfspel. På svenska i A5-format. Den är något utförligare än spelarutgåvan. Kan köpas vid tävlingsexpeditionen. 70 kr

Official Guide to the Rules of Golf. På engelska. Fördjupade kommentarer till reglerna. Instruktioner för tävlingar (Committee Procedures). Exempel på formulering av Lokala Regler.

App från R&A (Svart ikon) Svenska kan väljas som språk. Innehåller allt från böckerna ovan. Kan laddas ner GRATIS.

R&A:s hemsida innehåller samma som punkt 4 ovan. Se också länken nedan.

Handicap
Svenska golfförbundet kräver att alla klubbar har en kommitté som granskar och justerar alla medlemmars handicap, annars kan klubbens samtliga medlemmar bli avvisade från tävlingar på andra banor. Granskningen kommer att utföras vintertid och baseras på uppgifter i GIT.

Markering av våra banor
Markeringen av våra banor sker innan banorna öppnas på våren. Vid behov kan det bli aktuellt att ändra på vissa markeringar även under en spelsäsong. Därför kan det ibland bli så att banguiden inte stämmer med den faktiska banmarkeringen. Banguiden kommer i så fall att uppdateras till kommande säsong. Banguider finns för nedladdning under respektive bana.

Lokala regler
Det finns lokala regler som gäller hela säsongen och tillfälliga som bara gäller tidvis.

Öijareds lokala regler skall beskriva vad som är speciellt för våra banor. Våra lokala regler revideras inför varje säsong och ska godkännas av GGF. De får inte strida mot Regler för Golfspel.

Öijareds tillfälliga lokala regler bestäms inte av domarkommittén utan av den spelansvarige på klubben. Den spelansvarige har även rätt att stänga av hela banan för spel ifall han/hon inte kan skydda banan tillräckligt med hjälp av en tillfällig lokal regel och MUA-markeringar. Dessa regler finns anslagna på anslagstavlan inne i klubbhuset och vid första tee. Även tävlingsledningen för en officiell klubbtävling har rätt att utfärda tillfälliga lokala regler t.ex. lägesförbättring och MUA-markeringar, vilket de i så fall måste informera alla spelarna om.

Regelvandring
Under året planerar vi ett antal regelvandringar utomhus där vi går igenom olika spelsituationer med tillhörande tillämpningar av reglerna. Dessa vandringar kommer att annonseras i tävlingskalendern på golf.se på samma sätt som Öijareds tävlingar. Anmälan sker då som på tävlingar.

Om någon grupp önskar en regelvandring eller en regellektion, kontakta Regel- och hcpsektionen.

Handicaprevision
Den årliga handicaprevisionen är genomförd.

Önskvärt är att vi registrerar alla spelade ronder i och med att PCC (Playing Conditions Calculation) åter tillämpas. För att kunna påverka PCC-beräkningen skall ronderna registreras samma dag som de spelas.

Vid dåliga och usla väderförhållanden blir våra spelresultat sämre än normalt. PCC räknar då om resultaten, genom att reducera antalet slag med 1-3 enheter, beroende på de registreringar som gjorts. Ju fler spelare som registrerar sitt uppnådda resultat, desto bättre speglas väderförhållandena och påverkas handicapberäkningen.

Vid mycket gynnsamma förhållanden , sker genom PCC:s beräkningar, en addering av max. 1 slag till uppnådda resultat.

Som du förstår är det viktigt att registrera våra spelade ronder. På så sätt får vi alla ett mer rättvisande spelhcp, vilket gör att vi alla spelar på så lika villkor som det går!

Handicapgrundande ronder är allt spel som omfattar min. 9 spelade hål enl. golfreglerna. Detta gäller alla spelare numera, oavsett hcp. Tidigare hcp-grupper är borttagna.

Om en rond avbryts för t.ex. mörker, åska, sjukdom mm, adderas poäng till ditt spelade resultat. Spelar du 9 hål läggs 17 p. till ditt uppnådda resultat. Vid spel som omfattar 10-13 hål förfares på samma sätt, dvs 1 poäng dras från ditt idealresultat på resterande, ospelade hål. Eller 1 slag adderas på ditt nettopar för spelet på de resterande hålen. Spelar du 14 hål eller fler så adderas nettopar eller 2 poäng/hål till ditt spelade resultat.

Info om hcpsystemet finner du i ”Min Golf” under ”Regler och handicap”.

Om du har haft ett längre uppehåll i din golf kan en enskild revision göras under året. Likaså vid ändrade kroppsliga eller medicinska förhållanden eller något liknande problem.

Skulle du göra något misstag vid registreringen av ditt resultat kan detta raderas och därefter göra om registreringen. Kan göras av klubben eller hcpansvarig med tillgång till GIT.

Vid ev. frågor, kontakta Börje Filipsson, 070-6911665

Handicap
Svenska golfförbundet kräver att alla klubbar har en kommitté som granskar och justerar alla medlemmars handicap, annars kan klubbens samtliga medlemmar bli avvisade från tävlingar på andra banor. Granskningen kommer att utföras vintertid och baseras på uppgifter i GIT.

Kontakt för regler och hcp.

Regelansvarig
Hans Olof Johansson
073-0775238

Klubbens distriktsdomare
Hans Olof Johansson
Anne Thilander Klang
Pär Ohlin
Viveca Johansson

Hcp-ansvarig
Börje Filipsson
070-6911665

Snabba tips för en trevlig golfrunda

Att boka tid

Att boka tid är både viktigt för oss och för dig som spelar. Tidsbokning gäller även för spel på Multibanan.

Släpp igenom snabbare partier

För att få flyt i spelet är det en självklarhet att släppa igenom snabbare partier. Att göra en så kallad flytande genomgång är att föredra.

Laga nedslag

Lär dig laga nedslag. För att laga ett nedslagsmärke på bästa sätt så för man ner greenlagaren från flera håll runt märket och plattar till med puttern.

Laga torv

Hjälp oss att bidra till en bättre bana för dig och för dina medspelare genom att laga torv.

Kratta

Tack för att du bidrar till ett trevligare Öijared genom att du krattar bunkern efter ditt slag.

Håll rent

Vi har papperskorgar utsatt på flera ställen där det går bra att slänga skräp. Om du finner något som andra lämnat efter sig ber vi dig hjälpa oss att hålla rent.

Återlämna hink

Vi är glada om du efter avslutad tid på rangen lämnar tillbaka din korg på rätt plats.