Klubbens historia

Öijared GK är den näst äldsta golfklubben i Göteborgs golfdistrikt, grundad redan 1958. Genom åren har klubben sett anläggningen växa från nio till sextiotre hål. Idag är Öijared GK en del av Öijared Resort – Sveriges största golfanläggning.

Golfare inspirerade markägaren

Hösten 1957 vandrade golfarna Enar Werner och Henrik Streiffert över Öijareds vackra marker och såg potentialen i en golfbana. De tog kontakt med markägaren på Öijareds säteri, Sten-Gustaf Fredrik Adlerstierna-Adelsköld och lyckades övertyga honom om idéerna. Den 1 april 1959 fattades beslutet att anlägga en 9-hålsbana designad av Douglas Brasier. Öijared blev därmed den andra golfklubben i Göteborgsdistriktet.

Sten-Gustaf Fredrik Adlerstierna-Adelsköld var inte en passiv markägare.  Han grundade Öijareds golfklubb och var ordförande till sin död. Efterhand blev han en inbiten golfare och sågs ofta på banorna tillsammans med sin hund som caddie, som drog Sten-Gustafs bag med klubbor i en specialbyggd sele.

Klubbens och Öijareds utveckling i korthet

1958 – Öijared Golfklubb bildas
1960 – Gamla banan med 9 hål står klara. Douglas Brasier hette banarkitekten.
1965 – Gamla banan öppnar med 18 hål och Erik Röhss ritade de sista nio hålen
1970 – Nya banan (Anders Amilon) öppnar och Öijared GK blir först i landet med 36 hål.
1974 – Järnbanan byggs, en av Sveriges första korthålsbanor där många golfare spelat sina första hål.
1984 – Den sista arvingen i släkten Adlerstierna-Adelsköld går ur tiden och fastigheten Öijared köps av familjen Brandström. 
1988-89 – På initiativ av Jonas Brandström byggs det nuvarande klubbhuset och Gert Wingård som är arkitekt får sitt genombrott och belönas med Kasper Sahlinpriset för årets byggnad för första gången. Öijared Park GK bildas och Öijared Executive (en bana med kortare hål och par 62) färdigställs med 18 hål. (Åke Persson)
2000 – Executivebanan byggs om till par 70 och byter namn till Öijared Classic (Peter Chamberlain).
2007 – ÖiGK och ÖPGK slås ihop till en golfklubb med 54 + 9 hål – ÖiGK. Sveriges största golfanläggning. Öijared Classic byter namn till Parkbanan.
2009 – Gamla banan öppnar efter ombyggnad med design Pierre Fulke. ÖiGK genomgår rekonstruktion och konstruktiva diskussioner upptas med markägarens representanter.
2011 – Familjen Brandström tar över driften av golfanläggningen.
2014 – Hotell med 200 bäddar och en topputrustad golfstudio invigs.
2019 – Järnbanan får ge plats åt Multibanan – en elbelyst 9-hålsbana med plats för golf, footgolf och frisbeegolf.  Allmänna Arvsfonden, Öijared GK och Alingsås Sparbank står för de största bidragen utöver Öijared Resorts egen insats.
2020 – Transport med minibuss för juniorer börjar trafikera sträckan Floda centrum – Öijared Resort.
2022 – Klubben köper in en Paramotion – en maskin som möjliggör golf från en stående position även för rullstolsburna. Finansieringen görs av Lerums kommun, SGF, GGF och RF SISU.

Golfens historia

I början på förra seklet ökar golfintresset lavinartat. Coburn Haskell patenterar 1899 en boll som består av en hård gummikärna lindad med en gummitråd och omsluten av ett skal av guttaperka. I stort sett samma princip som de moderna bollar vi spelar på i dag.

Många försöker överträffa det. Man prövar med kork, bly, kvicksilver och kullager. Mellan 1900 och 1920 tas det fram över 200 olika golfbollsmodeller. Samma år tar George Franklin Grant patent på den första ”trä-pegen”, som består av trä och gummi, en utvecklad variant av en spik med gummihuvud som lanserades 1892.

I början på 20-talet presenterar William Lowell ”The Reddy Tee”, en peg rakt igenom i trä. Han nonchalerar värdet av att i tid ta patent på sin uppfinning och ägnar största delen av resten av sitt liv åt att stämma konkurrenter.

I Sverige nämndes ordet Golf för allra första gången 1734 i ett svenskt-engelskt lexikon utgivet av Jakob Serenius och beskrevs 1798 i ”Bref om Skottland” enligt följande: ”Skottarne hafva i öfrigt et aldeles egit tidsfördrif, som kallas GOLF, hvarmed personer af alla åldrar och stånd roa sig. Det spelas med en liten läderboll och et trästycke, som på ena sidan är platt och til skapnad liknar en liten klubba. Konsten består deruti, at man, med färre stötar af detta redskap än motspelaren drifver bollen til en i marken urgröpt håla.”

Den första banan fanns i Ryfors i småländska Mullsjö utanför Jönköping, där bröderna Sager, starkt influerade av engelska ideal, för eget bruk anlade en enklare 6-hålsbana. Året var 1888.

/Christian Lefèvre, golfhistoriker och tidigare medlem på Öijared Golfklubb.