tävlingar på Öijared

Vi arrangerar ett stort antal tävlingar varje år. Läs mer om våra generella tävlingsvillkor nedan.

Tävlingsvillkor för klubbtävlingar

Anmälan ska ske via www.golf.se i Min golf. Anmälningsavgift för varje tävling framgår när du går in på tävlingsinformationen.

 • Tävlande bereds plats i anmälningsordning i samtliga hcp-tävlingar och i hcp-ordning i scratchtävlingar.
 • Betalning av anmälningsavgift och ev tävlingsgreenfee görs i samband med anmälan i Min golf.
 • Vid avanmälan före anmälningstidens utgång betalas erlagda avgifter tillbaka till det betalningsmedel du använt när du betalat.
 • Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång återbetalas inga avgifter. Vid uteblivande utan avanmälan skall dubbel anmälningsavgift, dock lägst 200 kr erläggas. Rapport och faktura sänds till hemmaklubb för gästande spelare.
 • GGF-, PGA-, SGA-, SGF-, ViaSat-kort, greenfeekuponger och liknande gäller ej i samband med tävling.
 • Företagsspelbrickor via Partneravtal med Öijared Resort kan ej användas som betalning för greenfee i samband med tävling. Detsamma gäller det greenfeevärde som ingår i greenfeemedlemskapet.
 • Starttid och spelordning bestäms genom lottning.
 • Varje tävling spelas över 18 hål om inget annat anges.
 • Tillfälliga lokala regler anslås vid tävlingsexpeditionen.
 • Startlista läggs ut på www.golf.se oftast två dagar före tävling. Mail skickas till de anmälda.
 • När spelaren hämtar sitt scorekort, skall spelaren kontrollera att rätt hcp och tee är skrivet på kortet. Spelaren skall meddela om en uppgift är felaktig och tävlingsexpeditionen skall ändra.
 • Hämtning av scorekort skall ske senast 30 minuter före utsatt starttid vid löpande start, vid shotgunstart 40 minuter före start.


Alkoholförtäring:
I enighet med Spel- & tävlingshandboken Kap 1.12.1 Alkohol och droger är all förtäring av alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25 i volymprocent under tävling är förbjudet. Påföljd – diskvalificering. 

Transportmedel: Under en rond får en spelare, eller dennes caddie, inte åka med någon form av motoriserat transportmedel, annat än med uppvisande av tillstånd från sin hemmaklubb, eller i undantagsfall med tillstånd från aktuell tävlingsledning.

Klassindelning (gäller alla klubbtävlingar såvida inte annat anges)
A: 10,0 eller lägre
B: 10,1 – 20,0
C: 20,1 – 30,0
D: 30,1 – 40,0
E: 40,1 – 54,0

Tävlingssektionen förbehåller sig rätten att ändra hcp-gränserna under tävlingssäsongen. Vissa tävlingar kommer att vara öppna för klass E. Alla med Hcp har dock rätt att deltaga, men då med den högsta Hcp som anges i respektive tävling.

Partävlingar, dvs. foursome, greensome och fyrboll, spelas alltid i två klasser om inget annat anges:
Klass I: hcpsumma 40,0 eller lägre
Klass II: hcpsumma >40,1

Prisutdelning
Sker snarast efter att sista boll i resp. klass lämnat sitt scorekort. Pris skall hämtas personligen eller genom personligen utsett ombud.

OBS! Namn på ombud skall meddelas tävlingsledningen innan man själv avviker. Om inte pristagare eller dennes ombud finns på plats, går priset vidare till nästa person i prislistan. Blir det priser över, tillfaller dessa tävlingssektionen.

Reservation
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i tävlingsprogrammet.

Kontakt
Kontaktperson för varje tävling hittar du i informationen under varje tävling.

Är du intresserad av att hjälpa till i Tävlingssektionen så kontakta:

Jim Axmalm
Ordförande