Klubbens organisation

Klubbens arbete leds av styrelsen och de är ansvariga för klubbens verksamhet. Representanter från de olika sektionerna bildar ett sektionsråd som fungerar som länk mellan medlemmar och styrelse.

Som klubb har Öijared som mål att vara en av de främsta i Sverige, och långsiktigt satsa på en kvalitativ verksamhet för varje intressegrupp i syfte att främja idrotten golf, skapa trivsel hos medlemmarna och skapa ett socialt engagemang och nätverk.

Styrelse

Öijared GK leds av styrelsen som har övergripande ansvar för klubbens verksamhet.
Styrelsen träffas ca 10 tillfällen per år. 

Junior- och elitsektion

Elitkommittén ska verka för:

 • Att ha två etablerade elitserielag, dam och herr, med vilka menas lag som har förmågan att komma topp fem i Elitserien (lag SM)
 • Att komma topp tre i Göteborgsseriens högsta division
 • Att spelarna är ett föredöme både på och utanför klubben
 • Att spelarna upplever stolthet i att tillhöra och representera Öijared GK och därigenom ser det som en självklarhet att stötta klubben i olika sammanhang
 • Att lagen i första hand består av spelare som är uppfostrade i klubben och att inte värva spelare men självklart välkomna spelare, som på eget initiativ vill komma till klubben
 • Att spelarna oavsett resultat skall uppleva att de har lärt sig saker, som de har nytta av i hela sitt liv genom att vara delaktiga i Öijared GK:s elitverksamhet.

Kontakt

Uppgifter om kontaktperson

Tävlingssektion

Tävlingssektionen ska:

 • ge alla kategorier, oavsett kön, ålder, nationalitet eller handicap möjlighet att utföra tävlingsgolf.
 • arrangera klubbens tävlingsprogram –
  här ingår bl.a. juniortävlingar på riksnivå, onsdagsgolfen, björnligan och seriespelet för dam och herr.
 • ansvara för att SGF´s alkoholpolicy efterlevs i samband med tävling.

Kontakt

Jim Axmalm 0723-064414 alt. Kina Dahlén 0739-764397  

Klubbsektion

Klubbsektionen tillhandahåller aktiviteter som är till för att främja spelet, klubbkänslan och alla medlemmars trivsel i klubben.

Kontakt

Kontaktpersoner

Damsektion

Mål som Damsektionen ska verka för:

 • Att arrangera tävlingar för klubbens damer och att få så många damer som möjligt att delta och trivas.

Kontakt

Maila oss gärna på oijareddamer@gmail.com

Katarina Dahlén, Ordförande 
0739-76 43 97

Susana Andersson
0737-536755

Nina Vandija
0709-662320

Regel- och HCP-sektion

Mål för Regel- och hcpsektionen:

 • Att våra banor är tydligt och bra uppmärkta.
 • Att inför varje säsong se över lokala regler.
 • Att kontinuerligt erbjuda utbildning för klubbens medlemmar när det gäller regler och golfvett.
 • Att alla medlemmar har rätt handicap, genom årlig revidering under vinterhalvåret.

Kontakt

Regelansvarig
Hans Olof Johansson
073-0775238

Hcp-ansvarig
Börje Filipsson
070-6911665

Oldtimers-sektion

Mål som Oldtimers verkar för:

 • Att arrangera tävlingar internt för alla klubbens oldtimers och att få så många som möjligt att delta och trivas samt att i varje åldersklass, såväl dam- som på herrsidan delta med ett lag i distriktsserien.

Kontakt

Ordförande
Bo Windisch 0302-310 88, 0706-01 52 58

Sekreterare
Lars Sandell 0302-34894, 0708-348948

Kassör
Leif H Nilsson 0302-31307, 0706-294557

Övriga
Åke Ellström 031-46 92 27, 0706-07 20 58
Hans-Åke Johansson 0302-30781, 0706-224145
Urban Widén 0302-34134, 0706-788377
Börje Filipsson 0302-300 74, 0706-91 16 65
Caia Artonius 0302-30184
Christer Artonius 0302-30184, 0706-230898

Footgolf-sektion

Vår sektion för Footgolf har som mål att verka för att introducera så många barn och ungdomar som möjligt för Footgolf.

Kontakt

Karl Kihlberg, kallekihlberg93@hotmail.com