Medlemsinfo för juniorer

Hej junior! Här samlar vi aktuellt, nyttigt och intressant för dig som är juniormedlem på Öijared GK.

Juniorbussen

Bussen hämtar vid Floda station from v.14, måndag-torsdag. Max 5 juniorer per tur får åka med, så att avstånd hålls. Även kompis som inte är medlem kan åka med gratis. Hemfärd ordnar du själv, stäm av med förälder att det är ok att du åker med.

Tävlingsbidrag

Golf är en idrott och en del av idrotten innebär att man tävlar. För att uppmuntra
våra juniorer att tävla finns det möjlighet att söka tävlingsbidrag för att få ekonomisk
stöttning till detta.

Klubben står för hela startavgiften för alla starter i Short Game Tour under året.
För den som spelar minst 3 tävlingar sammanlagt i Rookietour och/eller Slaget om
Göteborg/Svenska juniortouren går det att söka ytterligare tävlingsbidrag.

För att kunna få ersättning på dessa nivåer krävs att spelaren:


1. Har en dokumenterad plan för att nå sina mål och även en tävlingsplanering
som ska lämnas till Tränaren och Klubbchefen senast 31 mars.

2. Ställer upp för klubben i lagsammanhang ex JSM-lag, J16, J21 och
Junioravslutningsscramblen. Meriterande är även start i Junior-KM.

3. Är ett gott föredöme för klubbens juniorer och representerar Öijared GK på ett
bra sätt.

4. Tävlar utanför Öijared och spelar totalt minst 5 individuella tävlingar på annan
klubb.
Ersättningsberättigande tävlingar är alla individuella rankinggrundande tävlingar ex:
Svenska juniortouren Elit, Div 1, 2, 3 (omg 3 och 4) samt JMI-tävlingar.
Andra exempel på ersättningsberättigade tävlingar är Teen Cup region- och Riksfinal,
Slaget om Göteborg och liknande tävlingar.

För att kunna få ersättning på dessa nivåer krävs att spelaren:

1. Har en dokumenterad plan för att nå sina mål och även en tävlingsplanering
som ska lämnas till Tränaren och Klubbchefen senast 31 mars.

2. Ställer upp för klubben i lagsammanhang ex GBG-serien, SM-klubblag och
Junioravslutningsscramblen. Meriterande är även start i KM.

3. Är ett gott föredöme för klubbens juniorer och representerar Öijared GK på ett
bra sätt.

4. Tävlar utanför Öijared och spelar totalt minst 7 individuella tävlingar på annan
klubb.

Du går in på denna länk https://forms.gle/SegyVYW8UzPg9Ma4A
efter varje tävling och fyller i uppgifterna samt bifogar bild på kvitto avseende
startavgiften.

Uppgifter kan läggas in fram till den 31 oktober.
Tävlingsbidrag betalas ut efter säsongens slut av Klubbchefen, senast 30 nov.
Storleken på de tävlingsbidrag som betalas ut baseras på hur många som söker bidrag
samt tillgång på bidragspengar som i huvudsak kommer från Supporterklubbens
verksamhet. Hur pengarna ska fördelas beslutas av en representant från Elitsektionen
samt en från Juniorsektionen och Klubbchefen.

• Stödnivå 1:
Junior som är intresserad av att tävla i golf samtidigt som man deltar i
organiserad träningsverksamhet. Stödnivå 1 gäller för första tävlingsåret
som representant för Öijared GK, oavsett nivå.

• Stödnivå 2:
Junior som har golf som sin förstasport men ännu inte nått fram till
nationell elitnivå. Kan förväntas motsvara spel på Svenska Juniortouren
Div 2 och Div 3.

• Stödnivå 3:
Elitspelare med golf som huvudsakligt fokus och med goda
förutsättningar att som junior etablera sig i den nationella eliten i sin
ålderskategori, motsvarande exempelvis spel på Svenska Juniortouren
Div 1 och/eller Elit.

• Stödnivå 4:
Elitspelare med golf som huvudsakligt fokus och med avsikt att etablera
sig på nationell och/eller internationell nivå.

I samband med nivåhöjande extraordinära tävlingstillfällen kan extra stöd
utöver ovanstående sökas. Sådant stöd kan inte förväntas, men om det
bedöms möjligt och lämpligt med hänsyn taget till kommitténs ekonomi och
spelarens spelförmåga kan sådan ersättning medges. Exempel på sådan tävling
är kvaltävling till internationell tour, men det utesluter inte andra typer av
tävlingar. Ersättning inom dessa ramar medges ej för nationell
tävlingsverksamhet på redan etablerad nivå.

Stödnivå 1: maximalt 1 500 kr
Stödnivå 2: maximalt 4 000 kr
Stödnivå 3: maximalt 6 000 kr
Stödnivå 4: maximalt 10 000 kr

Beställ klubbtröjor

Info om hur det går till

Uppvärmningsövningar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Öijareds golfäventyr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Träningsappen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Grande finale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vagnbod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.