Gratis Juniorbuss från Floda station till Öijared

Under hela säsongen erbjuder vi juniorer skjuts till Öijared. Avgångstiderna anpassas beroende på om det är skolvecka eller lovvecka. Bussen går i regel måndag till torsdag oavsett vecka. Vi kör endast de turer då någon anmält att de vill åka med. Du anmäler via snapchat om du vill åka med. 

Skolveckor avgår bussen
kl 16.05 från Floda station

Lovveckor kör vi dubbla turer
kl 10.05 från Floda station
kl 13.45 från Öijared Resort
kl 14.05 från Floda station

Vi reserverar oss för att avvikelser kan förekomma.

Måndagen & tisdagen 5-6 juni kommer inte juniorbussen att göra någon körning. 
Kör som vanligt från och med onsdagen igen.