Välkommen till Öijared
– en egen värld!

På en halvö mellan sjöarna Mjörn och Sävelången, i natursköna omgivningar med storskog och vitsippsbackar samt ett stort och varierat växt- och djurliv, ­ligger ­Öijared. Öijared Säteri har sedan 1000-talet gått i arv, från generation till ­generation, från familj till familj. Och präglats av såväl godsherrar som torpare. Området är delvis klassat som riksintresse för sina rika natur- och kulturvärden. På våra 1750 ha mark med omgivande sjöar drivs idag ett öppet och långsiktigt hållbart mångbruk. Vår vision är att Öijared, genom att göras mer tillgängligt, skall vara en mötesplats med utrymme för såväl eftertanke som upplevelser, utveckling och ­innovation.

Familjen Brandström