Vision 50/50

Vi på ÖIJARED GK har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golf. Sedan maj 2017 går vi som en av de första klubbarna i Sverige in i det nya Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, en digital utbildning i jämställdhet för golfklubbar och golfdistriktsförbund. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!

Varför gör vi det här?

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Vi tror att Öijared på sikt kan vinna fler medlemmar, få fler att stanna kvar på klubben och att medlemmarna kommer ha trevligare golfrundor genom projektet.

Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.

Programmet har cirka 50 platser årligen och vi på ÖIJARED GK anmälde oss direkt till den första omgången. Tillsammans med 45 andra golfklubbar och sex golfdistriktsförbund kommer klubbens Vision 50/50-grupp bestående av 5 nyckelpersoner och en referensgrupp på ca 20 personer under 2017–2018 att få ny kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för det fortsatta arbetet på klubben. Vår tränare Pia Evertsson kommer också att gå en utbildning i Redo för golf, en ny introduktionskurs för nya golfare som ingår i Vision 50/50-programmet. Läs mer på golf.se.

Vad är Vision 50/50? Faktabroshyr om projektet

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet kvalitetssäkras genom forskningsstöd och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

• 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50

• 10 000 fler kvinnor som medlemmar

• Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser

• En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:

Anki Govenius

Styrelseledamot och förändringsledare i Öijared GK

Telefon: 070-3458550

E-post: govenius@hotmail.com