Vår klubbidé och kärnvärden

Läs mer

Vår klubbidé

  • Öijared Golfklubb skall vara en ideell idrottsförening med målet att ge medlemmarna möjlighet att genom golfen utvecklas såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
  • Målet skall nås genom att alla kategorier oavsett kön, ålder, nationalitet eller handikapp, samverkar för att uppfylla klubbens idéer.
  • Våra medlemmar tillhör alla kategorier av golfare och rekryteras i första hand kring klubbens primära upptagningsområde, vilket sträcker sig ca 20 km runt Öijared.
  • Vi skall erbjuda medlemmarna golfbanor och övningsområden som är intressanta och utmanande för alla kategorier av spelare och alla delar av spelet. Banor och övningsområden skall hålla samma kvalitets- och finishnivå.

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden är inspirerande ledord och bas för målsättningar för all verksamhet inom klubben.

Vår förmåga att rikta all verksamhet i linje med dessa gör oss unika och säkerställer klubbens existens på lång sikt.

Ledord för all verksamhet:

  • Omtanke
  • Samverkan
  • Glädje
  • Utveckling