ÖIGKs kommittéer och ansvarsområden

Ledningen av golfklubben sker av styrelsen tillsammans med spelkommittén som är övergripande ansvarig för verksamhet. I spelkommittén ingår respektive kommitté-ordföranden.
Öijared golfklubb har en mängd olika intressegrupper. Dessa är representerade under respektive kommitté, och har som syfte att på bästa sätt ta tillvara medlemmarnas intresse.
Som klubb har Öijared som mål att vara en av de främsta i Sverige, och långsiktigt satsa på en kvalitativ verksamhet för varje intressegrupp i syfte att främja idrotten golf, skapa trivsel hos våra medlemmar och skapa ett socialt engagemang och nätverk.
Välkommen att informera dig om de olika kommittéernas arbete under respektive kategori.

Kommittéer och ansvarsområden

Footgolfsektionen

Här hittar du information om Footgolf på Öijared

Läs mer